Arabiska för rörlig, vokaliserad bokstav

mutaHarrik
ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ
rörlig, vokaliserad bokstav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rörlig, vokaliserad bokstav uttalas mutaHarrik och skrivs ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ.

Om ljudfilerna
Kategori: poesi
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet rörlig, vokaliserad bokstav

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rörlig, vokaliserad bokstav består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rörlig, vokaliserad bokstav

Alla bokstäver i rörlig, vokaliserad bokstav

ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
ta
t
Ha
H
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för rörlig, vokaliserad bokstav består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ och uttalas mutaHarrik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rörlig, vokaliserad bokstav

mutafa33il blir mutaHarrik

Vi har sett att det arabiska ordet för rörlig, vokaliserad bokstav skrivs ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ och uttalas mutaHarrik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är H, r och k, blir ordet mutaHarrik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rörlig, vokaliserad bokstav