Arabiska för aktivera, sätta i rörelse

Harraka
ﺣَﺮَّﻙَ
aktivera, sätta i rörelse – dåtid han
yuHarriku
ﻳُﺤَﺮِّﻙُ
aktivera, sätta i rörelse – nutid han

Det arabiska verbet för att aktivera, sätta i rörelse skrivs ﺣَﺮَّﻙَ och uttalas Harraka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺮِّﻙُ och uttalas yuHarriku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet aktivera, sätta i rörelse

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktivera, sätta i rörelse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktivera, sätta i rörelse

Alla bokstäver i aktivera, sätta i rörelse

ﺣَﺮَّﻙَ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
Ha
H
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för aktivera, sätta i rörelse består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺮَّﻙَ och uttalas Harraka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för aktivera, sätta i rörelse

fa33ala blir Harraka

Vi har sett att det arabiska ordet för aktivera, sätta i rörelse skrivs ﺣَﺮَّﻙَ och uttalas Harraka. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, r och k, blir ordet Harraka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som aktivera, sätta i rörelse

Böjningsformer av aktivera, sätta i rörelse

dåtid
nutid
han
Harraka
ﺣَﺮَّﻙَ
han - dåtid
yuHarriku
ﻳُﺤَﺮِّﻙُ
han - nutid
hon
Harrakat
ﺣَﺮَّﻛَﺖ
hon - dåtid
tuHarriku
ﺗُﺤَﺮِّﻙُ
hon - nutid
jag
Harraktu
ﺣَﺮَّﻛﺖُ
jag - dåtid
'uHarriku
ﺃُﺣَﺮِّﻙُ
jag - nutid