Arabiska för öster

sharq
ﺷَﺮﻕ
öster – maskulinum

Det arabiska ordet för öster uttalas sharq och skrivs ﺷَﺮﻕ.

Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet öster

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öster består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öster

Alla bokstäver i öster

ﺷَﺮﻕ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
shin
sh
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för öster består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮﻕ och uttalas sharq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver