Arabiska för köra, leda

qaada
ﻗَﺎﺩَ
köra, leda – dåtid han
yaquudu
ﻳَﻘُﻮﺩُ
köra, leda – nutid han

Det arabiska verbet för att köra, leda skrivs ﻗَﺎﺩَ och uttalas qaada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘُﻮﺩُ och uttalas yaquudu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet köra, leda

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet köra, leda består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med köra, leda

Alla bokstäver i köra, leda

ﻗَﺎﺩَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺪ
 
qaf
q
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för köra, leda består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺩَ och uttalas qaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av köra, leda

dåtid
nutid
han
qaada
ﻗَﺎﺩَ
han - dåtid
yaquudu
ﻳَﻘُﻮﺩُ
han - nutid
hon
qaadat
ﻗَﺎﺩَﺕ
hon - dåtid
taquudu
ﺗَﻘُﻮﺩُ
hon - nutid
jag
qudtu
ﻗُﺪﺕُ
jag - dåtid
'aquudu
ﺃَﻗُﻮﺩُ
jag - nutid