Arabiska för tyst

saakit
ﺳَﺎﻛِﺖ
tyst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tyst uttalas saakit och skrivs ﺳَﺎﻛِﺖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tyst består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tyst

Alla bokstäver i tyst

ﺳَﺎﻛِﺖ
ﺳـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺖ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
sin
s
alef
kaf
k
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för tyst består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻛِﺖ och uttalas saakit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tyst

faa3il blir saakit

Vi har sett att det arabiska ordet för tyst skrivs ﺳَﺎﻛِﺖ och uttalas saakit. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, k och t, blir ordet saakit.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tyst