Arabiska för vara tyst

sakata
ﺳَﻜَﺖَ
vara tyst – dåtid han
yaskutu
ﻳَﺴﻜُﺖُ
vara tyst – nutid han

Det arabiska verbet för att vara tyst skrivs ﺳَﻜَﺖَ och uttalas sakata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻜُﺖُ och uttalas yaskutu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara tyst består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och ta som skrivs ﺕ och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara tyst

Alla bokstäver i vara tyst

ﺳَﻜَﺖَ
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺖ
 
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺖ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
sin
s
kaf
k
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för vara tyst består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻜَﺖَ och uttalas sakata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara tyst

fa3ala blir sakata

Vi har sett att det arabiska ordet för vara tyst skrivs ﺳَﻜَﺖَ och uttalas sakata. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, k och t, blir ordet sakata.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara tyst

Böjningsformer av vara tyst

dåtid
nutid
han
sakata
ﺳَﻜَﺖَ
han - dåtid
yaskutu
ﻳَﺴﻜُﺖُ
han - nutid
hon
sakatat
ﺳَﻜَﺘَﺖ
hon - dåtid
taskutu
ﺗَﺴﻜُﺖُ
hon - nutid
jag
sakattu
ﺳَﻜَﺖُّ
jag - dåtid
'askutu
ﺃَﺳﻜُﺖُ
jag - nutid