Arabiska för föregående

maaDin
ﻣَﺎﺽٍ
föregående – maskulinum singular

Det arabiska ordet för föregående uttalas maaDin och skrivs ﻣَﺎﺽٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet föregående

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föregående består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, Dad som skrivs och uttalas D och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föregående

Alla bokstäver i föregående

ﻣَﺎﺽٍ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
alef
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för föregående består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺽٍ och uttalas maaDin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver