Arabiska för civilisation

HaDaara
ﺣَﻀَﺎﺭَﺓ
civilisation – femininum singular

Det arabiska ordet för civilisation uttalas HaDaara och skrivs ﺣَﻀَﺎﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns civilisation i:

HaDaaraat
ﺣَﻀَﺎﺭَﺍﺕ
civilisation – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet civilisation består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med civilisation

Alla bokstäver i civilisation

ﺣَﻀَﺎﺭَﺓ
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ha
H
Dad
D
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för civilisation består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻀَﺎﺭَﺓ och uttalas HaDaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för civilisation

fa3aala blir HaDaara

Vi har sett att det arabiska ordet för civilisation skrivs ﺣَﻀَﺎﺭَﺓ och uttalas HaDaara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet HaDaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som civilisation