Arabiska för förbereda

HaDDara
ﺣَﻀَّﺮَ
förbereda – dåtid han
yuHaDDiru
ﻳُﺤَﻀِّﺮُ
förbereda – nutid han

Det arabiska verbet för att förbereda skrivs ﺣَﻀَّﺮَ och uttalas HaDDara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻀِّﺮُ och uttalas yuHaDDiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbereda består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbereda

Alla bokstäver i förbereda

ﺣَﻀَّﺮَ
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
 
Ha
H
Dad
D
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förbereda består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻀَّﺮَ och uttalas HaDDara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbereda

fa33ala blir HaDDara

Vi har sett att det arabiska ordet för förbereda skrivs ﺣَﻀَّﺮَ och uttalas HaDDara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet HaDDara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbereda

Böjningsformer av förbereda

dåtid
nutid
han
HaDDara
ﺣَﻀَّﺮَ
han - dåtid
yuHaDDiru
ﻳُﺤَﻀِّﺮُ
han - nutid
hon
HaDDarat
ﺣَﻀَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuHaDDiru
ﺗُﺤَﻀِّﺮُ
hon - nutid
jag
HaDDartu
ﺣَﻀَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uHaDDiru
ﺃُﺣَﻀِّﺮُ
jag - nutid