Arabiska för förse, hämta

'aHDara
ﺃَﺣﻀَﺮَ
förse, hämta – dåtid han
yuHDiru
ﻳُﺤﻀِﺮُ
förse, hämta – nutid han

Det arabiska verbet för att förse, hämta skrivs ﺃَﺣﻀَﺮَ och uttalas 'aHDara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤﻀِﺮُ och uttalas yuHDiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förse, hämta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förse, hämta

Alla bokstäver i förse, hämta

ﺃَﺣﻀَﺮَ
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Ha
H
Dad
D
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förse, hämta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺣﻀَﺮَ och uttalas 'aHDara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förse, hämta

'af3ala blir 'aHDara

Vi har sett att det arabiska ordet för förse, hämta skrivs ﺃَﺣﻀَﺮَ och uttalas 'aHDara. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet 'aHDara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förse, hämta

Böjningsformer av förse, hämta

dåtid
nutid
han
'aHDara
ﺃَﺣﻀَﺮَ
han - dåtid
yuHDiru
ﻳُﺤﻀِﺮُ
han - nutid
hon
'aHDarat
ﺃَﺣﻀَﺮَﺕ
hon - dåtid
tuHDiru
ﺗُﺤﻀِﺮُ
hon - nutid
jag
'aHDartu
ﺃَﺣﻀَﺮﺕُ
jag - dåtid
'uHDiru
ﺃُﺣﻀِﺮُ
jag - nutid