Arabiska för stund, ögonblick

laHZa
ﻟَﺤﻈَﺔ
stund, ögonblick – femininum singular

Det arabiska ordet för stund, ögonblick uttalas laHZa och skrivs ﻟَﺤﻈَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stund, ögonblick i:

laHZaat
ﻟَﺤﻈَﺎﺕ
stund, ögonblick – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stund, ögonblick

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stund, ögonblick består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stund, ögonblick

Alla bokstäver i stund, ögonblick

ﻟَﺤﻈَﺔ
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺔ
 
lam
l
Ha
H
Za
Z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för stund, ögonblick består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﺤﻈَﺔ och uttalas laHZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stund, ögonblick

fa3la blir laHZa

Vi har sett att det arabiska ordet för stund, ögonblick skrivs ﻟَﺤﻈَﺔ och uttalas laHZa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är l, H och Z, blir ordet laHZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stund, ögonblick