Arabiska för attackera

haajama
ﻫَﺎﺟَﻢَ
attackera – dåtid han
yuhaajimu
ﻳُﻬَﺎﺟِﻢُ
attackera – nutid han

Det arabiska verbet för att attackera skrivs ﻫَﺎﺟَﻢَ och uttalas haajama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻬَﺎﺟِﻢُ och uttalas yuhaajimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet attackera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attackera består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attackera

Alla bokstäver i attackera

ﻫَﺎﺟَﻢَ
ﻫـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
alef
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för attackera består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺎﺟَﻢَ och uttalas haajama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för attackera

faa3ala blir haajama

Vi har sett att det arabiska ordet för attackera skrivs ﻫَﺎﺟَﻢَ och uttalas haajama. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är h, j och m, blir ordet haajama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som attackera

Böjningsformer av attackera

dåtid
nutid
han
haajama
ﻫَﺎﺟَﻢَ
han - dåtid
yuhaajimu
ﻳُﻬَﺎﺟِﻢُ
han - nutid
hon
haajamat
ﻫَﺎﺟَﻤَﺖ
hon - dåtid
tuhaajimu
ﺗُﻬَﺎﺟِﻢُ
hon - nutid
jag
haajamtu
ﻫَﺎﺟَﻤﺖُ
jag - dåtid
'uhaajimu
ﺃُﻫَﺎﺟِﻢُ
jag - nutid