Arabiska för brunn, källa

manba3
ﻣَﻨﺒَﻊ
brunn, källa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brunn, källa uttalas manba3 och skrivs ﻣَﻨﺒَﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns brunn, källa i:

manaabi3
ﻣَﻨَﺎﺑِﻊ
brunn, källa – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brunn, källa består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brunn, källa

Alla bokstäver i brunn, källa

ﻣَﻨﺒَﻊ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
nun
n
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för brunn, källa består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﺒَﻊ och uttalas manba3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brunn, källa

maf3al blir manba3

Vi har sett att det arabiska ordet för brunn, källa skrivs ﻣَﻨﺒَﻊ och uttalas manba3. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är n, b och 3, blir ordet manba3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brunn, källa