Arabiska för vattenmelon

baTTiikha
ﺑَﻄِّﻴﺨَﺔ
vattenmelon – femininum singular

Det arabiska ordet för vattenmelon uttalas baTTiikha och skrivs ﺑَﻄِّﻴﺨَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i vattenmelon

ﺑَﻄِّﻴﺨَﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺨـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺨـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺔ
 
beh
b
Ta
T
ya
y
kha
kh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för vattenmelon består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻄِّﻴﺨَﺔ och uttalas baTTiikha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver