Arabiska för melon

shammaama
ﺷَﻤَّﺎﻣَﺔ
melon – femininum singular

Det arabiska ordet för melon uttalas shammaama och skrivs ﺷَﻤَّﺎﻣَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet melon består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med melon

Alla bokstäver i melon

ﺷَﻤَّﺎﻣَﺔ
ﺷـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
shin
sh
mim
m
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för melon består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻤَّﺎﻣَﺔ och uttalas shammaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver