Arabiska för omge, omringa, omsluta

Tawwaqa
ﻃَﻮَّﻕَ
omge, omringa, omsluta – dåtid han
yuTawwiqu
ﻳُﻄَﻮِّﻕُ
omge, omringa, omsluta – nutid han

Det arabiska verbet för att omge, omringa, omsluta skrivs ﻃَﻮَّﻕَ och uttalas Tawwaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻮِّﻕُ och uttalas yuTawwiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omge, omringa, omsluta består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omge, omringa, omsluta

Alla bokstäver i omge, omringa, omsluta

ﻃَﻮَّﻕَ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för omge, omringa, omsluta består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَّﻕَ och uttalas Tawwaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omge, omringa, omsluta

fa33ala blir Tawwaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för omge, omringa, omsluta skrivs ﻃَﻮَّﻕَ och uttalas Tawwaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och q, blir ordet Tawwaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omge, omringa, omsluta

Böjningsformer av omge, omringa, omsluta

dåtid
nutid
han
Tawwaqa
ﻃَﻮَّﻕَ
han - dåtid
yuTawwiqu
ﻳُﻄَﻮِّﻕُ
han - nutid
hon
Tawwaqat
ﻃَﻮَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tuTawwiqu
ﺗُﻄَﻮِّﻕُ
hon - nutid
jag
Tawwaqtu
ﻃَﻮَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'uTawwiqu
ﺃُﻃَﻮِّﻕُ
jag - nutid