Arabiska för vara passande

laaqa
ﻟَﺎﻕَ
vara passande – dåtid han
yaliiqu
ﻳَﻠِﻴﻖُ
vara passande – nutid han

Det arabiska verbet för att vara passande skrivs ﻟَﺎﻕَ och uttalas laaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠِﻴﻖُ och uttalas yaliiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara passande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ya som skrivs och uttalas y och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara passande

Alla bokstäver i vara passande

ﻟَﺎﻕَ
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
lam
l
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för vara passande består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﻕَ och uttalas laaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara passande

dåtid
nutid
han
laaqa
ﻟَﺎﻕَ
han - dåtid
yaliiqu
ﻳَﻠِﻴﻖُ
han - nutid
hon
laaqat
ﻟَﺎﻗَﺖ
hon - dåtid
taliiqu
ﺗَﻠِﻴﻖُ
hon - nutid
jag
liqtu
ﻟِﻘﺖُ
jag - dåtid
'aliiqu
ﺃَﻟِﻴﻖُ
jag - nutid