Arabiska för passande

laa'iq
ﻟَﺎﺋِﻖ
passande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för passande uttalas laa'iq och skrivs ﻟَﺎﺋِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passande

Alla bokstäver i passande

ﻟَﺎﺋِﻖ
ﻟـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
lam
l
alef
'
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för passande består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺋِﻖ och uttalas laa'iq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver