Arabiska för kompensera

3awwaDa
ﻋَﻮَّﺽَ
kompensera – dåtid han
yu3awwiDu
ﻳُﻌَﻮِّﺽُ
kompensera – nutid han

Det arabiska verbet för att kompensera skrivs ﻋَﻮَّﺽَ och uttalas 3awwaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻮِّﺽُ och uttalas yu3awwiDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kompensera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kompensera

Alla bokstäver i kompensera

ﻋَﻮَّﺽَ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
ayn
3
waw
w
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för kompensera består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَّﺽَ och uttalas 3awwaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kompensera

fa33ala blir 3awwaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för kompensera skrivs ﻋَﻮَّﺽَ och uttalas 3awwaDa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, w och D, blir ordet 3awwaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kompensera

Böjningsformer av kompensera

dåtid
nutid
han
3awwaDa
ﻋَﻮَّﺽَ
han - dåtid
yu3awwiDu
ﻳُﻌَﻮِّﺽُ
han - nutid
hon
3awwaDat
ﻋَﻮَّﺿَﺖ
hon - dåtid
tu3awwiDu
ﺗُﻌَﻮِّﺽُ
hon - nutid
jag
3awwaDtu
ﻋَﻮَّﺿﺖُ
jag - dåtid
'u3awwiDu
ﺃُﻋَﻮِّﺽُ
jag - nutid