Anna Enbom

Du har kommit hit för att du har klickat på källan till en viss arabisk fras eller mening.

Källan är Anna Enbom.

Meningen ifråga:

Om källorna

Det finns över tusen arabiska fraser och meningar på denna webbplats. Många av dem har jag skrivit själv. De andra är hämtade från olika källor, vars namn jag uppger eller länkar till.

Vad gäller de levande upphovspersonerna, har jag fått deras tillstånd att använda deras meningar. De övriga upphovspersonerna är kända poeter som är avlidna.