Jag föreställde mig min framtid.

Den arabiska frasen Jag föreställde mig min framtid. uttalas taSawwartu mustaqbalii och skrivs ﺗَﺼَﻮَّﺭﺕُ ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻠِﻲ

De arabiska orden i Jag föreställde mig min framtid.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag föreställde mig min framtid.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att föreställa sig

ﺗَﺼَﻮَّﺭﺕُ
Uttal: taSawwartu
Svensk versättning (av ordets grundform): att föreställa sig
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att föreställa sig

ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
taSawwara
(dåtid han)

framtid

ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻠِﻲ
Uttal: mustaqbalii
Svensk versättning (av ordets grundform): framtid
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

Grundformen av framtid

ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ
mustaqbal
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.