Ett tag trodde jag att du hatade mig.

Den arabiska frasen Ett tag trodde jag att du hatade mig. uttalas i3taqadtu liwahlatin 'annaka kunta takrahunii och skrivs ﺍِﻋﺘَﻘَﺪﺕُ ﻟِﻮَﻫﻠَﺔٍ ﺃَﻧَّﻚَ ﻛُﻨﺖَ ﺗَﻜﺮَﻫُﻨِﻲ

De arabiska orden i Ett tag trodde jag att du hatade mig.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Ett tag trodde jag att du hatade mig.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att anse

ﺍِﻋﺘَﻘَﺪﺕُ
Uttal: i3taqadtu
Svensk versättning (av ordets grundform): att anse
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att anse

ﺍِﻋﺘَﻘَﺪَ
i3taqada
(dåtid han)

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

ögonblick

ﻭَﻫﻠَﺔٍ
Uttal: wahlatin
Svensk versättning (av ordets grundform): ögonblick
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av ögonblick

ﻭَﻫﻠَﺔ
wahla
(singular, obestämd form, utan kasus)

att

ﺃَﻧَّﻚَ
Uttal: 'annaka
Svensk versättning: att
Ordklass: blandat
Suffix
ْﻚَ
ka
din (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

att vara

ﻛُﻨﺖَ
Uttal: kunta
Svensk versättning (av ordets grundform): att vara
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att vara

ﻛَﺎﻥَ
kaana
(dåtid han)

att hata

ﺗَﻜﺮَﻫُﻨِﻲ
Uttal: takrahunii
Svensk versättning (av ordets grundform): att hata
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: nutid

Grundformen av att hata

ﻛَﺮِﻩَ
kariha
(dåtid han)
Suffix
ِْﻲ
ii
mig
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.