Tänkte du på männen i hattar som läste morgontidningen varenda dag?

Den arabiska frasen Tänkte du på männen i hattar som läste morgontidningen varenda dag? uttalas hal kunta tufakkiru birijaalin irtadayuu qubba3aataatin waqara'uu aljariidata aSSabaaHiyyata kullu yawmin? och skrivs ﻫَﻞ ﻛُﻨﺖَ ﺗُﻔَﻜِّﺮُ ﺑِﺮِﺟَﺎﻝٍ ﺍِﺭﺗَﺪَﻳُﻮﺍ ﻗُﺒَّﻌَﺎﺗَﺎﺕٍ ﻭَﻗَﺮَﺅُﻭﺍ ﺍَﻟﺠَﺮِﻳﺪَﺓَ ﺍَﻟﺼَّﺒَﺎﺣِﻴَّﺔَ ﻛُﻞُّ ﻳَﻮﻡٍ؟

De arabiska orden i Tänkte du på männen i hattar som läste morgontidningen varenda dag?

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Tänkte du på männen i hattar som läste morgontidningen varenda dag?. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

(frågemarkör)

ﻫَﻞ
Uttal: hal
Svensk versättning: (frågemarkör)
Ordklass: blandat

att vara

ﻛُﻨﺖَ
Uttal: kunta
Svensk versättning (av ordets grundform): att vara
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att vara

ﻛَﺎﻥَ
kaana
(dåtid han)

att tänka

ﺗُﻔَﻜِّﺮُ
Uttal: tufakkiru
Svensk versättning (av ordets grundform): att tänka
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: nutid

Grundformen av att tänka

ﻓَﻜَّﺮَ
fakkara
(dåtid han)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

man

ﺭِﺟَﺎﻝٍ
Uttal: rijaalin
Svensk versättning: man
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

att bära

ﺍِﺭﺗَﺪَﻳُﻮﺍ
Uttal: irtadayuu
Svensk versättning (av ordets grundform): att bära
Ordklass: verb
person: de (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att bära

ﺍِﺭﺗَﺪَﻯ
irtadaa
(dåtid han)

hatt, mössa

ﻗُﺒَّﻌَﺎﺗَﺎﺕٍ
Uttal: qubba3aataatin
Svensk versättning: hatt, mössa
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
regelbunden pluralböjning
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

att läsa

ﻗَﺮَﺅُﻭﺍ
Uttal: qara'uu
Svensk versättning (av ordets grundform): att läsa
Ordklass: verb
person: de (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att läsa

ﻗَﺮَﺃَ
qara'a
(dåtid han)

tidning

ﺍَﻟﺠَﺮِﻳﺪَﺓَ
Uttal: aljariidata
Svensk versättning (av ordets grundform): tidning
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av tidning

ﺟَﺮِﻳﺪَﺓ
jariida
(singular, obestämd form, utan kasus)

morgon

ﺍَﻟﺼَّﺒَﺎﺣِﻴَّﺔَ
Uttal: aSSabaaHiyyata
Svensk versättning: morgon
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

alla, hela, varje

ﻛُﻞُّ
Uttal: kullu
Svensk versättning (av ordets grundform): alla, hela, varje
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av alla, hela, varje

ﻛُﻞّ
kull
(singular, obestämd form, utan kasus)

dag

ﻳَﻮﻡٍ
Uttal: yawmin
Svensk versättning (av ordets grundform): dag
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av dag

ﻳَﻮﻡ
yawm
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.