Det är en lång historia.

Den arabiska frasen Det är en lång historia. uttalas 'innahaa qiSSatun Tawiilatun och skrivs ﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻗِﺼَّﺔٌ ﻃَﻮِﻳﻠَﺔٌ

De arabiska orden i Det är en lång historia.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är en lång historia.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att, sannerligen

ﺇِﻧَّﻬَﺎ
Uttal: 'innahaa
Svensk versättning: att, sannerligen
Ordklass: blandat
Suffix
ْﻬَﺎ
haa
hennes
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

berättelse, historia, klippning

ﻗِﺼَّﺔٌ
Uttal: qiSSatun
Svensk versättning (av ordets grundform): berättelse, historia, klippning
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av berättelse, historia, klippning

ﻗِﺼَّﺔ
qiSSa
(singular, obestämd form, utan kasus)

lång

ﻃَﻮِﻳﻠَﺔٌ
Uttal: Tawiilatun
Svensk versättning (av ordets grundform): lång
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av lång

ﻃَﻮِﻳﻞ
Tawiil
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.