Jag drömde om drottningens mage.

Den arabiska frasen Jag drömde om drottningens mage. uttalas Halamta bibaTni almalikati och skrivs ﺣَﻠَﻤﺖَ ﺑِﺒَﻄﻦِ ﺍَﻟﻤَﻠِﻜَﺔِ

De arabiska orden i Jag drömde om drottningens mage.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag drömde om drottningens mage.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att drömma

ﺣَﻠَﻤﺖَ
Uttal: Halamta
Svensk versättning (av ordets grundform): att drömma
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att drömma

ﺣَﻠَﻢَ
Halama
(dåtid han)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

mage

ﺑَﻄﻦِ
Uttal: baTni
Svensk versättning (av ordets grundform): mage
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av mage

ﺑَﻄﻦ
baTn
(singular, obestämd form, utan kasus)

drottning

ﺍَﻟﻤَﻠِﻜَﺔِ
Uttal: almalikati
Svensk versättning (av ordets grundform): drottning
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av drottning

ﻣَﻠِﻜَﺔ
malika
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.