Han slutade sjunga när han växte upp.

Den arabiska frasen Han slutade sjunga när han växte upp. uttalas tawaqqafa 3an alghinaa'i 3indamaa kabura och skrivs ﺗَﻮَﻗَّﻒَ ﻋَﻦ ﺍَﻟﻐِﻨَﺎﺀِ ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ ﻛَﺒُﺮَ

De arabiska orden i Han slutade sjunga när han växte upp.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han slutade sjunga när han växte upp.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att sluta

ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
Uttal: tawaqqafa
Svensk versättning: att sluta
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

bort från, om

ﻋَﻦ
Uttal: 3an
Svensk versättning: bort från, om
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

sjungande

ﺍَﻟﻐِﻨَﺎﺀِ
Uttal: alghinaa'i
Svensk versättning: sjungande
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

medan, när

ﻋِﻨﺪَﻣَﺎ
Uttal: 3indamaa
Svensk versättning: medan, när
Ordklass: konjunktion

att växa, öka

ﻛَﺒُﺮَ
Uttal: kabura
Svensk versättning: att växa, öka
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.