Han höll balansen.

Den arabiska frasen Han höll balansen. uttalas HaafaZa 3alaa tawaazunihi och skrivs ﺣَﺎﻓَﻆَ ﻋَﻠَﻰ ﺗَﻮَﺍﺯُﻧِﻪِ

De arabiska orden i Han höll balansen.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han höll balansen.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att bevara

ﺣَﺎﻓَﻆَ
Uttal: HaafaZa
Svensk versättning: att bevara
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

balans

ﺗَﻮَﺍﺯُﻧِﻪِ
Uttal: tawaazunihi
Svensk versättning (av ordets grundform): balans
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av balans

ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ
tawaazun
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet