Han väckte avund.

Den arabiska frasen Han väckte avund. uttalas 'athaara shu3uura alHasadi och skrivs ﺃَﺛَﺎﺭَ ﺷُﻌُﻮﺭَ ﺍَﻟﺤَﺴَﺪِ

De arabiska orden i Han väckte avund.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han väckte avund.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att röra upp, väcka

ﺃَﺛَﺎﺭَ
Uttal: 'athaara
Svensk versättning: att röra upp, väcka
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

känsla

ﺷُﻌُﻮﺭَ
Uttal: shu3uura
Svensk versättning (av ordets grundform): känsla
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av känsla

ﺷُﻌُﻮﺭ
shu3uur
(singular, obestämd form, utan kasus)

avund

ﺍَﻟﺤَﺴَﺪِ
Uttal: alHasadi
Svensk versättning (av ordets grundform): avund
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av avund

ﺣَﺴَﺪ
Hasad
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet