Jag avkrävde honom en förklaring.

Den arabiska frasen Jag avkrävde honom en förklaring. uttalas Taalabtuhu bitawDiiHi al'amri och skrivs ﻃَﺎﻟَﺒﺘُﻪُ ﺑِﺘَﻮﺿِﻴﺢِ ﺍَﻟﺄَﻣﺮِ

De arabiska orden i Jag avkrävde honom en förklaring.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag avkrävde honom en förklaring.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att begära

ﻃَﺎﻟَﺒﺘُﻪُ
Uttal: Taalabtuhu
Svensk versättning (av ordets grundform): att begära
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att begära

ﻃَﺎﻟَﺐَ
Taalaba
(dåtid han)
Suffix
ْﻪُ
hu
honom
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

illustration, klargörande

ﺗَﻮﺿِﻴﺢِ
Uttal: tawDiiHi
Svensk versättning (av ordets grundform): illustration, klargörande
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av illustration, klargörande

ﺗَﻮﺿِﻴﺢ
tawDiiH
(singular, obestämd form, utan kasus)

ärende

ﺍَﻟﺄَﻣﺮِ
Uttal: al'amri
Svensk versättning (av ordets grundform): ärende
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av ärende

ﺃَﻣﺮ
'amr
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet