Det här är bättre än vad jag hade föreställt mig.

Den arabiska frasen Det här är bättre än vad jag hade föreställt mig. uttalas hadhaa 'a3Zamu min maa takhayyaltu och skrivs ﻫَﺬَﺍ ﺃَﻋﻈَﻢُ ﻣِﻦ ﻣَﺎ ﺗَﺨَﻴَّﻠﺖُ

De arabiska orden i Det här är bättre än vad jag hade föreställt mig.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det här är bättre än vad jag hade föreställt mig.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

det här

ﻫَﺬَﺍ
Uttal: hadhaa
Svensk versättning: det här
Ordklass: pronomen

magnifik, utmärkt

ﺃَﻋﻈَﻢُ
Uttal: 'a3Zamu
Svensk versättning: magnifik, utmärkt
Ordklass: adjektiv
komparativ

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

inte, vad

ﻣَﺎ
Uttal: maa
Svensk versättning: inte, vad
Ordklass: blandat

att föreställa sig, visualisera

ﺗَﺨَﻴَّﻠﺖُ
Uttal: takhayyaltu
Svensk versättning (av ordets grundform): att föreställa sig, visualisera
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att föreställa sig, visualisera

ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
takhayyala
(dåtid han)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.