En bur för ett djur är som fängelse för en människa.

Den arabiska frasen En bur för ett djur är som fängelse för en människa. uttalas qafaSu alHayawaani kasijni al'insaani och skrivs ﻗَﻔَﺺُ ﺍَﻟﺤَﻴَﻮَﺍﻥِ ﻛَﺴِﺠﻦِ ﺍَﻟﺈِﻧﺴَﺎﻥِ

De arabiska orden i En bur för ett djur är som fängelse för en människa.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen En bur för ett djur är som fängelse för en människa.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

bur

ﻗَﻔَﺺُ
Uttal: qafaSu
Svensk versättning (av ordets grundform): bur
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av bur

ﻗَﻔَﺺ
qafaS
(singular, obestämd form, utan kasus)

djur

ﺍَﻟﺤَﻴَﻮَﺍﻥِ
Uttal: alHayawaani
Svensk versättning: djur
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

liksom, som

ﻙَ
Uttal: ka
Svensk versättning: liksom, som
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

fängelse

ﺳِﺠﻦِ
Uttal: sijni
Svensk versättning (av ordets grundform): fängelse
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av fängelse

ﺳِﺠﻦ
sijn
(singular, obestämd form, utan kasus)

människa

ﺍَﻟﺈِﻧﺴَﺎﻥِ
Uttal: al'insaani
Svensk versättning: människa
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.