Han har ett tunnland bönor.

Den arabiska frasen Han har ett tunnland bönor. uttalas 3indahu faddaanun fuulan och skrivs ﻋِﻨﺪَﻩُ ﻓَﺪَّﺍﻥٌ ﻓُﻮﻟﺎً

De arabiska orden i Han har ett tunnland bönor.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han har ett tunnland bönor.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

hos, med

ﻋِﻨﺪَﻩُ
Uttal: 3indahu
Svensk versättning: hos, med
Ordklass: adverb
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

tunnland

ﻓَﺪَّﺍﻥٌ
Uttal: faddaanun
Svensk versättning (av ordets grundform): tunnland
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den del som är i bestämd form och som beskrivs) har kasus nominativ.

Grundformen av tunnland

ﻓَﺪَّﺍﻥ
faddaan
(singular, obestämd form, utan kasus)

böna

ﻓُﻮﻟﺎً
Uttal: fuulan
Svensk versättning (av ordets grundform): böna
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i ackusativ eftersom det är at-tamyiiz. Ordet specificerar ett mått eller antal.Läs mer

Grundformen av böna

ﻓُﻮﻝ
fuul
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en inkomplett mening som antingen består av preposition + nomen eller adverb (ord för tid eller plats) + nomen. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Läs mer om meningar av typen Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras