sandstorm

Den arabiska frasen sandstorm uttalas 3aaSifatun ramliyyatun och skrivs ﻋَﺎﺻِﻔَﺔٌ ﺭَﻣﻠِﻴَّﺔٌ

De arabiska orden i sandstorm

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen sandstorm. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

storm

ﻋَﺎﺻِﻔَﺔٌ
Uttal: 3aaSifatun
Svensk versättning: storm
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

sandig

ﺭَﻣﻠِﻴَّﺔٌ
Uttal: ramliyyatun
Svensk versättning: sandig
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (storm) och ett adjektiv (sandig) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Kategori: meterologi