Pappan hälsade på gästen välkomnande.

Den arabiska frasen Pappan hälsade på gästen välkomnande. uttalas sallama al'abu 3alaa aDDayfi muraHHiban och skrivs ﺳَﻠَّﻢَ ﺍَﻟﺄَﺏُ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟﻀَّﻴﻒِ ﻣُﺮَﺣِّﺒﺎً

De arabiska orden i Pappan hälsade på gästen välkomnande.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Pappan hälsade på gästen välkomnande.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att hälsa, leverera

ﺳَﻠَّﻢَ
Uttal: sallama
Svensk versättning: att hälsa, leverera
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

pappa

ﺍَﻟﺄَﺏُ
Uttal: al'abu
Svensk versättning: pappa
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

gäst

ﺍَﻟﻀَّﻴﻒِ
Uttal: aDDayfi
Svensk versättning (av ordets grundform): gäst
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av gäst

ﺿَﻴﻒ
Dayf
(singular, obestämd form, utan kasus)

välkomnande

ﻣُﺮَﺣِّﺒﺎً
Uttal: muraHHiban
Svensk versättning (av ordets grundform): välkomnande
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i ackusativ eftersom det är al-Haal. Det innebär att ordet beskriver tillståndet hos objektet eller subjektet vid tidpunkten då handlingen utfördes.Läs mer

Grundformen av välkomnande

ﻣُﺮَﺣِّﺐ
muraHHib
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Verbmening

Definitionen på en arabisk verbmening är en mening som börjar med verb. Det räcker inte med att meningen innehåller verb för att den ska räknas om verbmening. I vissa fall kan dock en mening börja med andra ord och ändra räknas som verbmening.

Läs mer om meningar av typen Verbmening