Jag tackar er från hela mitt hjärta.

Den arabiska frasen Jag tackar er från hela mitt hjärta. uttalas 'ashkurukum min kulli qalbii och skrivs ﺃَﺷﻜُﺮُﻛُﻢ ﻣِﻦ ﻛُﻞِّ ﻗَﻠﺒِﻲ

De arabiska orden i Jag tackar er från hela mitt hjärta.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag tackar er från hela mitt hjärta.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att tacka

ﺃَﺷﻜُﺮُﻛُﻢ
Uttal: 'ashkurukum
Svensk versättning (av ordets grundform): att tacka
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att tacka

ﺷَﻜَﺮَ
shakara
(dåtid han)
Suffix
ْﻜُﻢ
kum
er (m)
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

alla, hela, varje

ﻛُﻞِّ
Uttal: kulli
Svensk versättning (av ordets grundform): alla, hela, varje
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av alla, hela, varje

ﻛُﻞّ
kull
(singular, obestämd form, utan kasus)

hjärta

ﻗَﻠﺒِﻲ
Uttal: qalbii
Svensk versättning (av ordets grundform): hjärta
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

Grundformen av hjärta

ﻗَﻠﺐ
qalb
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Verbmening

Definitionen på en arabisk verbmening är en mening som börjar med verb. Det räcker inte med att meningen innehåller verb för att den ska räknas om verbmening. I vissa fall kan dock en mening börja med andra ord och ändra räknas som verbmening.

Läs mer om meningar av typen Verbmening

Kategori: relationer