Vi tog dig.

Den arabiska frasen Vi tog dig. uttalas 'amsaknaa bika och skrivs ﺃَﻣﺴَﻜﻨَﺎ ﺑِﻚَ

De arabiska orden i Vi tog dig.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Vi tog dig.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att fånga, hålla

ﺃَﻣﺴَﻜﻨَﺎ
Uttal: 'amsaknaa
Svensk versättning (av ordets grundform): att fånga, hålla
Ordklass: verb
person: vi
tempus: dåtid

Grundformen av att fånga, hålla

ﺃَﻣﺴَﻚَ
'amsaka
(dåtid han)

med, vid

ﺑِﻚَ
Uttal: bika
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Suffix
ْﻚَ
ka
dig (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.