Jag saknar dig (f).

Den arabiska frasen Jag saknar dig (f). uttalas 'aftaqiduka och skrivs ﺃَﻓﺘَﻘِﺪُﻙَ

De arabiska orden i Jag saknar dig (f).

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag saknar dig (f).. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att sakna

ﺃَﻓﺘَﻘِﺪُﻙَ
Uttal: 'aftaqiduka
Svensk versättning (av ordets grundform): att sakna
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att sakna

ﺍِﻓﺘَﻘَﺪَ
iftaqada
(dåtid han)
Suffix
ْﻚَ
ka
dig (m)
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

Typ av fras: Verbmening

Definitionen på en arabisk verbmening är en mening som börjar med verb. Det räcker inte med att meningen innehåller verb för att den ska räknas om verbmening. I vissa fall kan dock en mening börja med andra ord och ändra räknas som verbmening.

Läs mer om meningar av typen Verbmening