Flickan är som ett lejon.

Den arabiska frasen Flickan är som ett lejon. uttalas albintu kaal'asadi och skrivs ﺍَﻟﺒِﻨﺖُ ﻛَﺎَﻟﺄَﺳَﺪِ

De arabiska orden i Flickan är som ett lejon.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Flickan är som ett lejon.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

flicka

ﺍَﻟﺒِﻨﺖُ
Uttal: albintu
Svensk versättning (av ordets grundform): flicka
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den del som är i bestämd form och som beskrivs) har kasus nominativ.

Grundformen av flicka

ﺑِﻨﺖ
bint
(singular, obestämd form, utan kasus)

liksom, som

ﻙَ
Uttal: ka
Svensk versättning: liksom, som
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

lejon

ﺍَﻟﺄَﺳَﺪِ
Uttal: al'asadi
Svensk versättning (av ordets grundform): lejon
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av lejon

ﺃَﺳَﺪ
'asad
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en inkomplett mening som antingen består av preposition + nomen eller adverb (ord för tid eller plats) + nomen. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Läs mer om meningar av typen Nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras