Han avancerade till kamrer.

Den arabiska frasen Han avancerade till kamrer. uttalas taqaddama Hattaa HaSala 3alaa manSabi mudiirin och skrivs ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﺣَﺘَّﻰ ﺣَﺼَﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻨﺼَﺐِ ﻣُﺪِﻳﺮٍ

De arabiska orden i Han avancerade till kamrer.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han avancerade till kamrer.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att avancera, göra framsteg

ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
Uttal: taqaddama
Svensk versättning: att avancera, göra framsteg
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

till och med, tills

ﺣَﺘَّﻰ
Uttal: Hattaa
Svensk versättning: till och med, tills
Ordklass: blandat

att hända, skaffa

ﺣَﺼَﻞَ
Uttal: HaSala
Svensk versättning: att hända, skaffa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

kontor, position

ﻣَﻨﺼَﺐِ
Uttal: manSabi
Svensk versättning (av ordets grundform): kontor, position
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av kontor, position

ﻣَﻨﺼَﺐ
manSab
(singular, obestämd form, utan kasus)

chef, ledare

ﻣُﺪِﻳﺮٍ
Uttal: mudiirin
Svensk versättning: chef, ledare
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Kategori: arbete
Källa: Språkrådet