Ramadan Kareem

Den arabiska frasen Ramadan Kareem uttalas ramaDaan kariim och skrivs ﺭَﻣَﻀَﺎﻥ ﻛَﺮِﻳﻢ

De arabiska orden i Ramadan Kareem

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Ramadan Kareem. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

ramadan

ﺭَﻣَﻀَﺎﻥ
Uttal: ramaDaan
Svensk versättning: ramadan
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

generös

ﻛَﺮِﻳﻢ
Uttal: kariim
Svensk versättning: generös
Ordklass: adjektiv
genus: maskulinum

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (ramadan) och ett adjektiv (generös) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.