Korsa ingen gata innan den är fri från bilar!

Den arabiska frasen Korsa ingen gata innan den är fri från bilar! uttalas laa ta3bur shaari3an qabl khuluwwihi min assayyaaraati och skrivs ﻟَﺎ ﺗَﻌﺒُﺮ ﺷَﺎﺭِﻋﺎً ﻗَﺒﻞ ﺧُﻠُﻮِّﻩِ ﻣِﻦ ﺍَﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ

De arabiska orden i Korsa ingen gata innan den är fri från bilar!

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Korsa ingen gata innan den är fri från bilar!. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

inte, nej

ﻟَﺎ
Uttal: laa
Svensk versättning: inte, nej
Ordklass: blandat

att passera

ﺗَﻌﺒُﺮ
Uttal: ta3bur
Svensk versättning (av ordets grundform): att passera
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: jussiv

Grundformen av att passera

ﻋَﺒَﺮَ
3abara
(dåtid han)

gata

ﺷَﺎﺭِﻋﺎً
Uttal: shaari3an
Svensk versättning (av ordets grundform): gata
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av gata

ﺷَﺎﺭِﻉ
shaari3
(singular, obestämd form, utan kasus)

före

ﻗَﺒﻞ
Uttal: qabl
Svensk versättning: före
Ordklass: adverb

tomhet

ﺧُﻠُﻮِّﻩِ
Uttal: khuluwwihi
Svensk versättning (av ordets grundform): tomhet
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum

Grundformen av tomhet

ﺧُﻠُﻮّ
khuluuw
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

bil

ﺍَﻟﺴَّﻴَّﺎﺭَﺍﺕِ
Uttal: assayyaaraati
Svensk versättning (av ordets grundform): bil
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
regelbunden pluralböjning
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av bil

ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ
sayyaara
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.