Den som dör i tron på sin älskade, han dör som martyr.

Den arabiska frasen Den som dör i tron på sin älskade, han dör som martyr. uttalas qad maata shahiidan man maata 3alaa diini almaHbuubi och skrivs ﻗَﺪ ﻣَﺎﺕَ ﺷَﻬِﻴﺪﺍً ﻣَﻦ ﻣَﺎﺕَ ﻋَﻠَﻰ ﺩِﻳﻦِ ﺍَﻟﻤَﺤﺒُﻮﺏِ

De arabiska orden i Den som dör i tron på sin älskade, han dör som martyr.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Den som dör i tron på sin älskade, han dör som martyr.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

har, kunde

ﻗَﺪ
Uttal: qad
Svensk versättning: har, kunde
Ordklass: blandat

att dö

ﻣَﺎﺕَ
Uttal: maata
Svensk versättning: att dö
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

martyr

ﺷَﻬِﻴﺪﺍً
Uttal: shahiidan
Svensk versättning (av ordets grundform): martyr
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av martyr

ﺷَﻬِﻴﺪ
shahiid
(singular, obestämd form, utan kasus)

vem

ﻣَﻦ
Uttal: man
Svensk versättning: vem
Ordklass: pronomen

att dö

ﻣَﺎﺕَ
Uttal: maata
Svensk versättning: att dö
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

religion

ﺩِﻳﻦِ
Uttal: diini
Svensk versättning (av ordets grundform): religion
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av religion

ﺩِﻳﻦ
diin
(singular, obestämd form, utan kasus)

älskad, älskvärd

ﺍَﻟﻤَﺤﺒُﻮﺏِ
Uttal: almaHbuubi
Svensk versättning (av ordets grundform): älskad, älskvärd
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av älskad, älskvärd

ﻣَﺤﺒُﻮﺏ
maHbuub
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.