Jag mötte lärarna, de var leende.

Den arabiska frasen Jag mötte lärarna, de var leende. uttalas qaabaltu almu3allimiina mubtasimiina och skrivs ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ ﺍَﻟﻤُﻌَﻠِّﻤِﻴﻦَ ﻣُﺒﺘَﺴِﻤِﻴﻦَ

De arabiska orden i Jag mötte lärarna, de var leende.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag mötte lärarna, de var leende.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att möta

ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ
Uttal: qaabaltu
Svensk versättning (av ordets grundform): att möta
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att möta

ﻗَﺎﺑَﻞَ
qaabala
(dåtid han)

lärare

ﺍَﻟﻤُﻌَﻠِّﻤِﻴﻦَ
Uttal: almu3allimiina
Svensk versättning (av ordets grundform): lärare
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
regelbunden pluralböjning
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av lärare

ﻣُﻌَﻠِّﻢ
mu3allim
(singular, obestämd form, utan kasus)

leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻤِﻴﻦَ
Uttal: mubtasimiina
Svensk versättning (av ordets grundform): leende
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
regelbunden pluralböjning
Ordet är i ackusativ eftersom det är al-Haal. Det innebär att ordet beskriver tillståndet hos objektet eller subjektet vid tidpunkten då handlingen utfördes.Läs mer

Grundformen av leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ
mubtasim
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Verbmening

Definitionen på en arabisk verbmening är en mening som börjar med verb. Det räcker inte med att meningen innehåller verb för att den ska räknas om verbmening. I vissa fall kan dock en mening börja med andra ord och ändra räknas som verbmening.

Läs mer om meningar av typen Verbmening