Han lämnade kvar lite kaffe i koppen.

Den arabiska frasen Han lämnade kvar lite kaffe i koppen. uttalas 'abqaa qaliilan min alqahwata fii alfinjaani och skrivs ﺃَﺑﻘَﻰ ﻗَﻠِﻴﻠﺎً ﻣِﻦ ﺍَﻟﻘَﻬﻮَﺓَ ﻓِﻲ ﺍَﻟﻔِﻨﺠَﺎﻥِ

De arabiska orden i Han lämnade kvar lite kaffe i koppen.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han lämnade kvar lite kaffe i koppen.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att bevara, lämna kvar

ﺃَﺑﻘَﻰ
Uttal: 'abqaa
Svensk versättning: att bevara, lämna kvar
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

få, lite

ﻗَﻠِﻴﻠﺎً
Uttal: qaliilan
Svensk versättning (av ordets grundform): få, lite
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av få, lite

ﻗَﻠِﻴﻞ
qaliil
(singular, obestämd form, utan kasus)

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

kaffe

ﺍَﻟﻘَﻬﻮَﺓَ
Uttal: alqahwata
Svensk versättning (av ordets grundform): kaffe
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av kaffe

ﻗَﻬﻮَﺓ
qahwa
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

kopp

ﺍَﻟﻔِﻨﺠَﺎﻥِ
Uttal: alfinjaani
Svensk versättning: kopp
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.