Det är inte nyttigt att röka.

Den arabiska frasen Det är inte nyttigt att röka. uttalas attadkhiinu shay' ghayr mufiidin och skrivs ﺍَﻟﺘَّﺪﺧِﻴﻦُ ﺷَﻲﺀ ﻏَﻴﺮ ﻣُﻔِﻴﺪٍ

De arabiska orden i Det är inte nyttigt att röka.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är inte nyttigt att röka.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

rökning

ﺍَﻟﺘَّﺪﺧِﻴﻦُ
Uttal: attadkhiinu
Svensk versättning (av ordets grundform): rökning
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av rökning

ﺗَﺪﺧِﻴﻦ
tadkhiin
(singular, obestämd form, utan kasus)

sak

ﺷَﻲﺀ
Uttal: shay'
Svensk versättning: sak
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

annan, inte

ﻏَﻴﺮ
Uttal: ghayr
Svensk versättning: annan, inte
Ordklass: blandat

användbar

ﻣُﻔِﻴﺪٍ
Uttal: mufiidin
Svensk versättning: användbar
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.

Källa: Språkrådet