Jag hade stort utbyte av resan.

Den arabiska frasen Jag hade stort utbyte av resan. uttalas HaSaltu 3alaa faa'idatin kabiiratin min arriHlati och skrivs ﺣَﺼَﻠﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﻓَﺎﺋِﺪَﺓٍ ﻛَﺒِﻴﺮَﺓٍ ﻣِﻦ ﺍَﻟﺮِّﺣﻠَﺔِ

De arabiska orden i Jag hade stort utbyte av resan.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag hade stort utbyte av resan.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att hända, skaffa

ﺣَﺼَﻠﺖُ
Uttal: HaSaltu
Svensk versättning (av ordets grundform): att hända, skaffa
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att hända, skaffa

ﺣَﺼَﻞَ
HaSala
(dåtid han)

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

fördel

ﻓَﺎﺋِﺪَﺓٍ
Uttal: faa'idatin
Svensk versättning: fördel
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

stor

ﻛَﺒِﻴﺮَﺓٍ
Uttal: kabiiratin
Svensk versättning (av ordets grundform): stor
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av stor

ﻛَﺒِﻴﺮ
kabiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitivLäs mer

resa

ﺍَﻟﺮِّﺣﻠَﺔِ
Uttal: arriHlati
Svensk versättning (av ordets grundform): resa
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en prepositionLäs mer

Grundformen av resa

ﺭِﺣﻠَﺔ
riHla
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet