Han prånglade ut falska mynt.

Den arabiska frasen Han prånglade ut falska mynt. uttalas rawwaja nuquudan muzayyafatan och skrivs ﺭَﻭَّﺝَ ﻧُﻘُﻮﺩﺍً ﻣُﺰَﻳَّﻔَﺔً

De arabiska orden i Han prånglade ut falska mynt.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han prånglade ut falska mynt.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att marknadsföra

ﺭَﻭَّﺝَ
Uttal: rawwaja
Svensk versättning: att marknadsföra
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

pengar

ﻧُﻘُﻮﺩﺍً
Uttal: nuquudan
Svensk versättning (av ordets grundform): pengar
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av pengar

ﻧُﻘُﻮﺩ
nuquud
(singular, obestämd form, utan kasus)

förfalskad

ﻣُﺰَﻳَّﻔَﺔً
Uttal: muzayyafatan
Svensk versättning (av ordets grundform): förfalskad
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av förfalskad

ﻣُﺰَﻳَّﻒ
muzayyaf
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet