Huset är belånat.

Den arabiska frasen Huset är belånat. uttalas albaytu marhuunun bidaynin och skrivs ﺍَﻟﺒَﻴﺖُ ﻣَﺮﻫُﻮﻥٌ ﺑِﺪَﻳﻦٍ

De arabiska orden i Huset är belånat.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Huset är belånat.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

hus

ﺍَﻟﺒَﻴﺖُ
Uttal: albaytu
Svensk versättning (av ordets grundform): hus
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av hus

ﺑَﻴﺖ
bayt
(singular, obestämd form, utan kasus)

belånad

ﻣَﺮﻫُﻮﻥٌ
Uttal: marhuunun
Svensk versättning (av ordets grundform): belånad
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av belånad

ﻣَﺮﻫُﻮﻥ
marhuun
(singular, obestämd form, utan kasus)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

skuld

ﺩَﻳﻦٍ
Uttal: daynin
Svensk versättning (av ordets grundform): skuld
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av skuld

ﺩَﻳﻦ
dayn
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.

Källa: Språkrådet