svenska varor

Den arabiska frasen svenska varor uttalas baDaa'i3un suwiidiyyatun och skrivs ﺑَﻀَﺎﺋِﻊٌ ﺳُﻮِﻳﺪِﻳَّﺔٌ

De arabiska orden i svenska varor

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen svenska varor . Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

handelsvara

ﺑَﻀَﺎﺋِﻊٌ
Uttal: baDaa'i3un
Svensk versättning: handelsvara
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
bruten plural

svensk

ﺳُﻮِﻳﺪِﻳَّﺔٌ
Uttal: suwiidiyyatun
Svensk versättning: svensk
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (handelsvara) och ett adjektiv (svensk) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Källa: Språkrådet