Det är ont om jobb.

Den arabiska frasen Det är ont om jobb. uttalas yuujad naqSun fii al'a3maali och skrivs ﻳُﻮﺟَﺪ ﻧَﻘﺺٌ ﻓِﻲ ﺍَﻟﺄَﻋﻤَﺎﻝِ

De arabiska orden i Det är ont om jobb.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är ont om jobb.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

det finns

ﻳُﻮﺟَﺪ
Uttal: yuujad
Svensk versättning: det finns
Ordklass: blandat

brist

ﻧَﻘﺺٌ
Uttal: naqSun
Svensk versättning (av ordets grundform): brist
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av brist

ﻧَﻘﺺ
naqS
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

arbete

ﺍَﻟﺄَﻋﻤَﺎﻝِ
Uttal: al'a3maali
Svensk versättning (av ordets grundform): arbete
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av arbete

ﻋَﻤَﻞ
3amal
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet